Atık Su Arıtma Proje & Dizayn


Atık Su Arıtma
Proje & Dizayn


- Anahtar teslim proje&dizayn
- Mevcut tesis revizyonu
- Atık su geri kazanım projeleri
- Yeni teknoloji çamur bertaraf çözümleri